Vi har uppdaterat våra villkor

Fullständiga villkor kan du läsa här
Du kan läsa om de huvudsakliga förändringarna under “Villkor”, som du finner längst ned på sidan.
Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.
Hälsningar,
WyWallet

OK

Datainspektionen nöjda med WyWallet

Datainspektionen har nu presenterat resultatet av sin granskning av de fyra betaltjänstföretagen WyWallet, SEQR, Trustly, och Klarna. Datainspektionen hade endast två mindre synpunkter på WyWallet.

Bolagen har väl genomarbetade regelverk och rutiner för hanteringen av kundernas personuppgifter enligt Datainspektionen.

I WyWallets fall hade DI två mindre synpunkter. Båda dessa är åtgärdade.

Synpunkterna var att WyWallet behövde lägga in en tidsgräns som innebär att en kund som nekats kredit kan begära en förnyad kredit efter 3 år och att WyWallet bör gå igenom sina rutiner så bolaget inte sparar personuppgifter längre tid än vad som är godkänt enligt gällande regelverk. Tidsgränsen är införd och nya rutiner är på plats.

Här kan du läsa hela rapporten:

http://www.datainspektionen.se/press/nyheter/2014/granskning-klar-av-tjanster-for-elektroniska-betallosningar/