Vi har uppdaterat våra villkor

Fullständiga villkor kan du läsa här
Du kan läsa om de huvudsakliga förändringarna under “Villkor”, som du finner längst ned på sidan.
Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.
Hälsningar,
WyWallet

OK

Viktig information till dig som är Kund på WyWallet

Mot bakgrund av att mobiloperatörerna har valt att säga upp samarbetsavtalet med PayEx kring betaltjänsten WyWallet, måste PayEx tyvärr meddela Er att betaltjänsten WyWallet kommer att upphöra per den 25 Maj 2018.

Du har som Kund ingått avtal med PayEx om WyWallet (”Avtalet”). I enlighet med Avtalets villkor (http://wywallet.se/villkor/) sägs Avtalet härmed upp till upphörande den 25 maj 2018.

För Kunder som har WyWallet Faktura ska Kund oaktat Avtalets upphörande betala återstående kredit enligt gällande avtalsvillkor och betalplan. För Kunder som har innestående medel på WyWallet Konto kan avgiftsfritt begära uttag genom att logga in på http://konto.wywallet.se fram till och med den 25 juni 2018. Om Du inte har tagit ut ditt innestående medel innan dess så ska du kontakta oss på payexaccount@payex.com.

Den 23 mars 2018 har Avtalets villkor uppdaterats (villkorsuppdateringen gäller från och med 25 maj 2018 för befintliga kunder). De huvudsakliga förändringarna är de nya kraven med anledning av GDPR samt ett förtydligande vid uppsägning för kunder som har WyWallet faktura och WyWallet Konto.

Om du som Kund inte godkänner den föreslagna ändringen i Avtalet har du rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan utan extra kostnader innan den föreslagna ändringen träder i kraft.