Vi har uppdaterat våra villkor

Fullständiga villkor kan du läsa här
Du kan läsa om de huvudsakliga förändringarna under “Villkor”, som du finner längst ned på sidan.
Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.
Hälsningar,
WyWallet

OK

Under 16

Så här skaffar du ett eget konto

  1. Gå in på Mina Sidor och registrera dig med ditt personnummer.
  2. Ladda ner fullmakten.
    Godkännande av avtal om WyWallet-konto.
  3. Be din förälder att skriva under fullmakten och godkänna att du får öppna ett eget WyWallet-konto (precis som när man skaffar ett abonnemang eller öppnar ett bankkonto så behövs det att en förälder skriver under).
  4. Skicka in fullmakten till oss så aktiverar vi sedan ditt konto.

Skicka fullmakten till:
WyWallet kundtjänst
Box 1010
621 21 Visby

Så här fyller du på ditt WyWallet-konto

När ditt konto är aktivt så behöver du fylla på det med pengar.

Fyll på kontot med ett kontokort direkt på Mina Sidor.