Vi har uppdaterat våra villkor

Fullständiga villkor kan du läsa här
Du kan läsa om de huvudsakliga förändringarna under “Villkor”, som du finner längst ned på sidan.
Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.
Hälsningar,
WyWallet

OK

Villkor

Här kan du hitta WyWallets kundvillkor och även information om hur vi hanterar cookies.

Den 15 mars 2016 har vi uppdaterat våra villkor. För nya kunder som registrerar sig hos 4T kommer dessa att gälla direkt och för befintliga kunder kommer dessa villkor bli gällande från och med 15 maj 2016.

 

De huvudsakliga förändringarna i villkoren är att vi:

  • har förenklat WyWallet-tjänsten så att den inte längre innehåller en separat mobil-app. Appen ersätts helt av en ny mobil version av konto.wywallet.se.
  • har tagit bort tjänsterna Skicka pengar och Ladda kontantkort.

 

Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.

Villkor 2016-03

 

Den 1 december 2014 har vi uppdaterat våra villkor. För nya kunder som registrerar sig hos 4T kommer dessa att gälla direkt och för befintliga kunder kommer dessa villkor bli gällande från och med 1 februari 2015.

De huvudsakliga förändringarna i villkoren är att vi:

  • har sänkt åldersgränsen för användandet av WyWallet till 16 år (med undantag för faktura från WyWallet, där åldersgränsen fortfarande är 18 år).
  • har förtydligat att erbjudande kan ske via e-post och sms/mms.

Om du inte accepterar de nya villkoren har du rätt att omedelbart och kostnadsfritt säga upp ditt avtal.

WyWallets villkor

Villkor 2014-12

 

Det skedde även en uppdatering av villkoren den 2 april 2014. Då var de huvudsakliga förändringarna att:

  • vi istället för den tidigare uppdelningen i allmänna och särskilda villkor har gjort ett samlat dokument med villkor för samtliga tjänster från WyWallet.
  • det är numera möjligt att ha en återkommande debitering från WyWallet och även att använda WyWallet som betalsätt i butik.
  • WyWallet inte längre har någon uppsägningstid på faktura från WyWallet, dock har vi, till följd av lagändringar (1981:739), höjt påminnelseavgiften från 50 till 60 kronor och inkassoavgiften från 160 till 180 kronor.
  • 4T nu har möjlighet att spärra fakturan från WyWallet om det finns en väsentligt ökad risk för att kund inte kan betala (betaltjänstlagen 5 kap. 4 §).

Enligt Lag (2010:751) om betaltjänster (4kap14§) ska ändringar av villkoren meddelas minst två månader innan de blir gällande. För nya kunder som registrerar sig hos 4T kommer de nya villkoren att gälla direkt.

 

WyWallets integritetspolicy

Integritetspolicy

Information om kontokreditavtalet

Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation 4T Sverige

Om cookies

Om cookies på wywallet.se

Äldre villkor

Villkor 2014-12

Villkor 2014-04

Allmänna villkor 2013-01

Allmänna villkor 2012-06

Särskilda villkor WyWallet kontokredit 2012-06

Särskilda villkor WyWallet Mobiloperatörsfaktura 2012-06

 

Har du några frågor så får du gärna kontakta oss.
Svar på vanliga frågor finns här, och det går även bra att ställa frågor till oss på vår Facebooksida: www.facebook.com/WyWallet