Vad är teknisk analys och varför använder sig folk av det?

Om du börjat bevandra dig på börsen och gjort dina första köp är det inte ovanligt om du för eller senare kommer höra talas om att du borde göra en teknisk analys för att bättre förstå vad du köper och fatta mer välgrundade beslut när du ska köpa ett specifikt värdepapper.

Men vad är teknisk analys och är det något att ha? Nedan undersöker vi vad teknisk analys är och om den verkligen kan hjälpa dig att fatta bättre beslut som investerare.

Varför använder man teknisk analys?

Teknisk analys är i grunden en metod som syftar till att utvärdera investeringar och identifiera handelsmöjligheter genom att analysera statistiska trender som samlas in från marknadsaktivitet, såsom prisrörelser och volym. Genom att använda tekniker som diagram och indikatorer tror tekniska analytiker att de kan få en bättre förståelse för vad som händer på marknaden och fatta mer välgrundade beslut när de ska köpa och när de ska sälja en finansiell tillgång såsom en aktie.

Det finns olika sätt att göra teknisk analys, men den vanligaste metoden är att använda diagram för att leta efter mönster som kan indikera om ett värdepapper är under- eller övervärderat och om det är troligt att det kommer att gå upp eller ner i pris .

Tekniska analytiker anser att marknadsaktiviteten inte bara är en slumpmässig, utan att tidigare prisrörelser kan användas för att förutsäga framtida prisrörelser.

Även om detta kan låta som ett perfekt sätt att investera, bör det noteras att teknisk analys inte är en exakt vetenskap och att det inte finns någon garanti för att de mönster du ser på diagrammen faktiskt kommer att visa sig ske igen i framtiden. Det finns med andra ord en risk att du tolkar uppgifterna felaktigt och fattar dåliga investeringsbeslut.

Därför är det viktigt att förstå att teknisk analys endast bör användas som en av flera metoder när man fattar investeringsbeslut. Du bör aldrig basera dina beslut enbart på teknisk analys.

Vilka tekniska analyser finns det?

Det finns många olika sätt att göra teknisk analys på, men två av de bästa metoderna för nybörjare är enligt oss följande:

Glidande medelvärde

Det glidande medelvärdet är det mest grundläggande och vanliga verktyget för teknisk analys. Det är helt enkelt ett sätt att jämna ut prisrörelser genom att skapa ett genomsnittspris under en viss tidsperiod.

Det finns olika typer av glidande medelvärden, men de två vanligaste är det enkla glidande medelvärdet (SMA) och det glidande medelvärdet (MA).

Investerare brukar vanligtvis använda sig av 200-dagars glidande medelvärde (MA200) som en långsiktig trendindikator, medan 50- och 20-dagars glidande medelvärden (MA50, MA20) används för att identifiera kortsiktiga trender.

Hur använder man glidande medelvärde?

Med hjälp av glidande medelvärde vill du hitta köp- eller säljsignal i en aktie. Dessa kan uppstå när en aktiekurs korsar sitt glidande medelvärde. En köpsignal uppstår när aktiekursen passerar det glidande medelvärdet underifrån och upp. En säljsignal uppstår på samma sätt, fast tvärtom när det glidande medelvärdet passeras ovanifrån och ner.

Det är alltså viktigt att komma ihåg att det inte finns något som heter en säker signal, utan det är bara ett verktyg som du kan använda för att hitta möjliga handelsmöjligheter.

Stöd och motstånd

Den andra tekniska analysmetoden som vi kommer att rekommendera här idag är identifiering av stöd- och motståndsnivåer.

Stödnivå är den nivå på en aktiekurs som hindrar kursen från att sjunka under en viss nivån, medan motståndsnivå är den nivå som hindrar kursen från att stiga ovanför en annan nivå.

Dessa nivåer uppstår vanligtvis efter en längre tidsperiod av handel inom ett visst intervall, till exempel om en aktie handlas mellan 20 och 30 kronor under en längre period. I detta fall kan 20 kronor fungera som stöd och 30 kronor som motstånd.

När en aktie väl når en av dessa nivåer, kan det vara ett tecken på att kursen är redo för en riktningförändring. Detta är dock inte alltid fallet och det finns inga garantier, så du bör alltid göra en egen analys av marknadsläget för att ta reda på om en kursuppgång eller nedgång är mest trolig.

Var kan man lära sig teknisk analys?

Är du intresserad att lära dig mer om teknisk analys? Idag finns det faktiskt fler sätt än någonsin att bevandra sig inom detta ämne, och bli en allt mer skicklig investerare.

Det finns mängder av olika böcker inom ämnet, samt en uppsjö av hemsidor och youtube-videor som du kan läsa eller titta på för att lära dig mer. Du kan också gå på kurser, både fysiska kurser och online-kurser.

Oavsett om du väljer att läsa en bok eller gå på en kurs, är det dock viktigt att du också tar tid att praktisera det du har lärt dig. Det är nämligen inte alltid lika enkelt som det verkar, och det kommer ta tid att lära sig tolka alla diagram och mönster på rätt sätt.