Vad är värdet i kryptovalutor?

Vad är det som avgör värdet på en kryptovaluta, och är det överhuvudtaget riktiga pengar? Om du funderar över detta är du verkligen inte ensam. Kryptovalutor såsom Bitcoin och Ethereum är ännu är ett relativt nytt begrepp, och därför är det inte konstigt att det än så länge finns en hel del frågetecken gällande detta.

Än så länge är de flesta kryptovalutor ganska volatila. Det innebär att deras värde kan stiga eller sjunka ganska mycket på kort tid. Detta gör att investeringar i kryptovalutor är lite av en chansning, och det är inte något man bör göra lättvindigt. Vissa tror dock att kryptovalutor har potential att bli mer stabila med tiden, och att de till och med skulle kunna ersätta traditionella fiatvalutor (som den svenska kronan).

Med detta i åtanke är det viktigt att du bara investerar pengar som du kan klara dig utan och har råd att förlora. Kryptovalutor är fortfarande en mycket riskfylld investering och det finns ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar på att investera i dem.

Allt styrs av utbud och efterfrågan

Om fler och fler människor vill köpa en viss kryptovaluta kommer priset att stiga. På samma sätt kommer priset att sjunka om efterfrågan minskar. Kryptovalutor handlas ofta på börser, som fungerar på samma sätt som börser där man kan handla mellan vanliga fiatvalutor.

Det finns dock några viktiga skillnader mellan kryptovalutor och traditionella valutor. För det första är kryptovalutor inte reglerade av någon regering eller centralbank. Detta innebär att det inte finns någon som kan kontrollera valutautbudet, vilket kan leda till inflation.

För det andra är kryptovalutor helt och hållet digitala, vilket innebär att de lätt kan delas och handlas.

Vad är kryptovalutors underliggande värde?

Har kryptovalutor något underliggande värde? Nej, i de allra flesta fall finns det inget direkt underliggande värde på samma sätt som t.ex. aktier eller fonder. En Bitcoin exempelvis inte kopplad till något annat än sig själv.

Med det sagt finns det kryptovalutor som är kopplade till specifika användningsområden till exempel Ethereum och alla NFT:er som finns i blockkedjan.

Framtidsutsikterna tas i åtanke

Den nuvarande kursen på en kryptovaluta bestäms i första hand av vad marknaden är villig att betala för den vid en viss tidpunkt. Vissa anser dock att priset på en kryptovalutor delvis också baseras på framtidsutsikterna för kryptovalutan i fråga.

Om en viss kryptovaluta till exempel förväntas bli allmänt använd i framtiden kan detta leda till en prisökning. På samma sätt, om det finns många negativa nyheter kring en viss kryptovaluta kan detta leda till en prisminskning.