Vad kostar det att måla om huset?

Ska du måla om huset? Isåfall är det såklart av högsta intresse att veta vad projektet kommer att kosta. Det är en viktig aspekt att överväga innan du påbörjar arbetet. Kostnaden för att måla om ett hus kan variera beroende på flera faktorer, men en central del är kostnaden för arbetskraften. I genomsnitt ligger timpriset för en målare på omkring 500 kronor. Detta pris kan dock variera beroende på målarens erfarenhet, region och den specifika uppgiften.

När du planerar att måla om ditt hus är det rekommenderat att ta in offerter från flera målare för att få en mer exakt uppskattning av kostnaderna. Detta ger dig också möjlighet att jämföra priser och tjänster för att hitta det mest fördelaktiga alternativet för ditt specifika projekt.

Så mycket kostar det att måla om

När det gäller arbetskostnaden för att måla om ett hus är det viktigt att ha en realistisk uppfattning om kostnaderna. Som sagt ligger timpriset för en målare vanligtvis runt 500 kronor. Med tanke på att en målare i genomsnitt kan måla två kvadratmeter i timmen, kan kostnaden för arbetskraften beräknas utifrån husets totala yta som ska målas.

För att ge ett exempel: Om du har en yta på 100 kvadratmeter som ska målas, skulle det ta en målare ungefär 50 timmar att slutföra jobbet (eftersom de kan täcka två kvadratmeter per timme). Med en timkostnad på 500 kronor, skulle den totala arbetskostnaden bli 25 000 kronor (50 timmar x 500 kronor per timme).

Utöver arbetskostnaden tillkommer priset för färgen. Om vi använder akrylatfärg som exempel, som kostar mellan 130 och 240 kronor per liter, och en liter räcker till ungefär 8 kvadratmeter fasadyta, kan vi räkna ut kostnaden för färgen. För 100 kvadratmeter yta skulle det behövas cirka 12,5 liter färg (100 kvadratmeter / 8 kvadratmeter per liter). Om vi tar ett medelpris på 185 kronor per liter (mittemellan 130 och 240 kronor), blir kostnaden för färgen cirka 2 312 kronor (12,5 liter x 185 kronor per liter).

Sammanlagt, för en yta på 100 kvadratmeter, skulle den totala kostnaden för att måla om (inklusive arbetskostnader och färg) landa på ungefär 27 312 kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och faktiska kostnader kan variera beroende på specifika förhållanden och val av material.

Hur mycket pengar kan man spara genom att måla om på egen hand?

Att måla om huset på egen hand kan innebära en betydande kostnadsbesparing när det gäller arbetskostnaderna. Från det tidigare exemplet, där den totala kostnaden för att måla en yta på 100 kvadratmeter var cirka 27 312,50 kronor, var arbetskostnaden för en målare 25 000 kronor. Genom att utföra arbetet själv kan du alltså spara denna summa. Det innebär att din huvudsakliga kostnad skulle vara för material, i det här fallet färg och eventuellt utrustning för att kunna måla i form av penslar och rollers.

Med det sagt är det viktigt att inte stirra sig blind på enbart priset. Även om du kan spara pengar på arbetskraft, är det troligt att en målarfirma kommer att utföra ett mer kvalitativt och hållbart arbete. Målare med erfarenhet har kunskapen och tekniken för att uppnå ett jämnt och varaktigt resultat, vilket kan vara svårt att åstadkomma för en amatörmålare.

Det ska heller inte stickas under stolen med att måla om ett hus är ett tidskrävande projekt, särskilt om du inte har tidigare erfarenhet. Det kan ta betydligt längre tid för en vanlig person att göra arbetet jämfört med en målare.

Just därför kan det, trots kostnaden, vara klokare att anlita en målarfirma. Det finns mängder med duktiga målare runt om i landet, som exempelvis målare Värmdö, som kan hjälpa dig med målningen och se till så att det blir bra och hållbart utfört.